דבר תורה בחרוזים – פרשת ויצא

בפרשתנו, יעקב עוזב את הארץ והולך לחרן.
שם הוא מחפש את אחי אימו, לבן.
ללבן יש שתי בנות, רחל ולאה.
רחל הקטנה, ולאה, הגדולה.
יעקב מתאהב בקטנה, ואת לבן הוא שואל,
מה אוכל לעשות כדי לקחת לאישה את רחל?
לבן עונה, שיעבוד אצלו שבע שנים.
ומרוב אהבה, יעקב מרגיש זאת כימים אחדים.
יעקב יודע שלבן הוא רמאי, ולכן,
הוא קובע סימנים סודיים עם רחל.
שבחתונה, אם תעשה אותם,
יעקב ידע שלבן לא רימה אותו.
כשרחל מגלה שאביה מתכוון לתת את במקומה את לאה,
היא מרחמת עליה, ולא רוצה לבייש את אחותה הגדולה.
לכן את הסימנים הסודיים נתנה לה רחל,
וכך יעקב לא זיהה אותה והתבלבל.
אנחנו יכולים ללמוד מכך על רחל, וטוב ליבה,
שלא הסכימה לבייש את אחותה, ובכך ויתרה על אהובה.
ואם כולנו נהיה רק קצת כמו רחל,
העולם יהיה מקום טוב הרבה יותר.