דבר תורה בחרוזים פרשת חיי שרה

לאחר שבע עשרים ומאת שנה,
שרה אימנו הצדיקה נפטרה.
אחרי שהזיל כמה דמעות, ואמר כמה מילים,
אברהם מחפש איפה לקבור את אהובתו זה שנים.
הוא ניגש אל עפרון ומבקש בנעימות,
את מערת המכפלה, בוודאי שעם עלות.
עפרון מסכים אבל יש לו תנאי,
שהמערה תהיה בחינם. זה אברהם! בודאי!
אבל אברהם יודע, שאם לא ישלם,
עפרון ייקח את המערה, ומעיניו יעלם.
לכן הוא מתעקש לשלם, ולהכין חוזה,
ושעפרון יגיד כמה כסף הוא רוצה.
עפרון מבין שעל אברהם אי אפשר לעבוד.
וקופץ על ההזדמנות, להרוויח בכבוד.
ארבע מאות שקל כסף הוא מבקש מאברהם,
ואברהם נותן, לפחות זה לא בחינם.
כאן אנחנו רואים, את הניגודיות בין שניהם.
אברהם אמר מעט, ועשה הרבה,
ועפרון עשה מעט, והבטיח מלא.
הבטיח שייתן בחינם, כמחלק מתנות,
אבל כל מה שרצה זה את אברהם לרמות.