דבר תורה לפרשת בראשית בחרוזים

בבראשית מתואר סיפור הבריאה.
איך אלוקים כל דבר בעולמנו ברא.
ביום הראשון החושך, וכמובן גם האור,
לחושך קרא לילה, ולאור, יום.
ביום השני, הפריד את המים,
שיהיה אפשר להבדיל, בין האוקינוס לשמיים.
ביום השלישי, ברא צמחים ואדמה,
ביום הרביעי, כוכבים, ירח וחמה.
ביום החמישי את הדגים והעופות,
וביום השישי, את האדם ושאר החיות.
כל תהליך הבריאה, מתואר בבירור,
ואנחנו שואלים, בשביל מה כל הסיפור?
למה אלוקים לא נקש באצבעות,
וכהרף עין התקיימו כל הבריות?
אלא שדבר לא כתוב בתורה סתם,
וכנראה בא ללמד אותנו, בני האדם.
מסיפור זה אפשר ללמוד שגם חשובה הדרך,
לעשות כל דבר בדיוק, ולא בערך.
רצוי כמובן, להתמקד במטרה,
אך לא לשכוח להנות, כי גם הדרך חשובה.