דבר תורה לפרשת נח בחרוזים

בפרשת נח אנו רואים,
שנח היה, 'צדיק תמים'.
אך לא רק זה, בתורה נכתב,
אלא גם הוסיפו, לדורותיו.
למה את זה להזכיר, היה כה חשוב?
הרי נח חי בדור שלו, ולא צריך לומר שוב.
חלק מהפרשנים,
כך את זה מסבירים:
שמכיוון שנח חי בדור של רשעים,
היה רק צדיק תמים,
אבל אם היה נולד בדור של צדיקים,
היה ירא שמים, ובדברי ה' מחכים.
פרשנים אחרים, מסבירים זאת כך:
נח היה איש פשוט, לא גנב ולא רצח.
לעומת שאר האנשים, שחוללו כאוס וחמס,
נח היה טוב לב, לעומתם, צדיק ממש.
אך אם היה חי בין אנשים כמותו,
שום דבר לא היה מייחד אותו.
אז אני מקווה שהבנתם עכשיו,
למה נח היה צדיק 'לדורותיו.'